Dnes je Utorok 5. marec 2024 meniny má Fridrich
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
fotky
main
  beh do vrchu FAČKOV KĽAK 2024
*   Bol som oboznámený so spracúvaním osobných údajov.
*   Bol som oboznámený s Propozíciami podujatia, ktoré som povinný dodržiavať.
*   Vyhlasujem, že mám zabezpečené individuálne zdravotné poistenie a nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na podujatí, zúčastňujem sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ma v súvislosti s týmto podujatím postihnú. Beriem na vedomie náročnosť mnou vybratej bežeckej disciplíny, dĺžku a prevýšenie trate a som zodpovedajúco pripravený. Nesiem plnú zodpovednosť za prípadnú ujmu spôsobenú na zdraví alebo škodu na veciach, ktorú spôsobím svojím konaním, alebo vznikne mojim zavinením Organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch. Zaväzujem sa riadiť pokynmi Organizátora a Usporiadateľov počas podujatia a dodržiavať usmernenia bezpečnostného značenia v mieste konania podujatia.

 
*   Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som osobou uvedenou v registrácii.
 
 
*         - pre prístup k prihláške je potrebné vyplniť všetky políčka
©2019 dojava