Dnes je Pondelok 27. máj 2024 meniny má Iveta
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
main
RAJECKÝ KROS DUATLON 2024
14. ročník
Majstrovstvá Slovenska v kros duatlone pre kategórie: J, Jy, D, Dky, M, Ž, V1, V2, V3, Vy1, Vy2, Vy3
UPOZORNENIE!!!
Podujatie sa bude konať podľa aktuálnych protipandemických pravidiel a opatrení.
  propozície
Usporiadateľ: Maratón klub Rajec v spolupráci s Slovenská triatlonová únia STÚ
Štatút podujatia: M-SR v kros duatlone pre kategórie J, Jky, D, Dky, M elita, Ž elita, M, Ž, V1, V2, Vy
Slovenský pohár
v kros duatlone pre všetky kategórie s výnimkou žiackych
Termín: 30. 4. 2022 (sobota)
Miesto: Rybník Košiare, 01501 Rajec
Štart: 10:15 - ŠTART Žiaci a Žiačky
11:00 ŠTART kategórie Dorastenci, Muži, Ženy a Hobby
Prezentácia: 8:30-10:00 pri rybníku Košiare
Prihlášky: prihlasovať sa je možné len cez on-line prihlasovací systém STÚ najneskôr do 25. 4. 2022
Na mieste prezentácie nie je možná registrácia nových účastníkov.
Trate:
kategória beh bicykel beh
A - M-SR v kros duatlone pre kategórie:
      M elita, Ž elita, M, Ž, V1, V2, V3, Vy1, Vy2, Vy3
8km (4x2km) 32km (2x16km) 4km (2x2km)
B + C - M-SR v kros duatlone pre kategórie: J, Jky, D, Dky
      HOBY-OPEN
- nie je súčasť SP
4km (2x2km) 16km (1x16km) 2km (1x2km)
D - Žiaci a Žiačky - nie je súčasťou SP 2km (1x2km) 4km (2x2km) 2km (1x2km)
Štartovné: Úhrada štartovného je možná len v hotovosti počas prezentácie

A - 30€ - Muži, Ženy, Veteráni1, Veteráni2, Veteránky
B + C - 20€ - Dorastenci, Dorastenky, Juniori, Juniorky, Hobby
D - 5€ - Žiaci a Žiačky

Podľa pravidiel STÚ (registračné poplatky):
je každý slovenský neregistrovaný pretekár povinný uhradiť 10€ jednorazový poplatok, ( jednodňová licencia).
Poplatok nie je príjmom organizátora, je príjmom STÚ.
Kategórie:
kategória názov vek rok narodenia
M Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku
V1 Veteráni 1 Muži 40 - 49 rokov (1984 - 1975)
V2 Veteráni 2 Muži 50 a viac rokov (1974 a starší)
Ž Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku
Vy Veteránky Ženy 40 a viac rokov (1984 a staršie)
Ž, Žky Žiaci, Žiačky 15 rokov a menej (2009 a mladší)
D, Dky Dorastenci, Dorastenky 16 - 17 rokov (2008 - 2007)
J, Jky Juniori, Juniorky 18 - 19 rokov (2006 - 2005)
Hi, Hy Hobby - Muži a Ženy 20 a viac rokov (2004 a starší)
  Lúka + lesný chodník - mierne zvlnený terén
   bežecký okruh
    - dĺžka 2km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - bežecký okruh cez Google maps
   cyklistický okruh
    - dĺžka 16km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - cyklistický okruh cez Google maps
Depo (bicyklové): 9:00-10:00 Otvorené pre kategóriu Žiaci a Žiačky
10:00-10:45 Otvorené pre kategóriu Juniori, Dorastenci, Muži, Ženy, Hobby
Meranie časov: elektronicky - čipová technika (SUNBELL)
Ceny: finančné a vecné ceny podľa možností organizátora na 1., 2., 3. mieste v kategórii
Súťažný výbor: zástupca organizátora - Ján Kavec
hlavný rozhodca - bude upresnené
technický delegát - bude upresnené

Časový harmonogram: kategórie D

prezentácia: 8:30-10:00
otvorenie depa: 9:00-10:00
poučenie výklad trate: 10:00 v priestore depa
štart kategórií D: 10:15
predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov bude  najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára ostatných kategórii

Časový harmonogram: kategórie A, B, C

prezentácia: 8:30-10:00
otvorenie depa: 10:00-10:45
poučenie výklad trate: 10:50 na mieste štartu
štart kategórií A/B/C: 11:00
predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov bude  najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára
Zvláštne ustanovenie: beh zvlnený terén, cyklistika trate pre horský bicykel, beh zvlnený terén. Trate nie sú uzatvorené, každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko je povinný sa riadiť pokynmi organizátora, hlavného rozhodcu a technického delegáta.

Povinná výbava cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.
Podmienky a povinnosti
účastníkov:
 1. Preteká sa podľa platných pravidiel STU a týchto propozícii.
 2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
 3.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas  cyklistickej časti od momentu dotyku s bicyklom, až po uloženie bicykla v depe.
 5. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 6. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
 7. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 8. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 9. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu,  návštevníkom a divákom.
 10. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 11. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 12. Protesty je možné podať písomne najneskôr však 30. 4. 2022, do 30min po zverejnení výsledkov  v kancelárii preteku. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 13. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu zaväzuje prihláseného zúčastniť sa kros duatlonu, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do 24 hodín pred štartom.
 14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov  súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v tomto formulári v bodoch 1 až 14.
©2023