Dnes je Štvrtok 21. január 2021 meniny má Vincent
rajecký
borošovec
kros
duatlon
kros
triatlon
beh rajeckým
rínkom
medvedí
okruh
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
výsledky
fotky
video
main
RAJECKÝ KROS DUATLON 2021
11. ročník
  propozície
Usporiadateľ: Maratón klub Rajec v spolupráci s Slovenská triatlonová únia STÚ
Štatút podujatia: Slovenský pohár v kros duatlone pre kategórie J, Jky, D, Dky, M, Ž, V1, V2, Vy
Termín: 15. 9. 2020 (utorok)
Miesto: Rajec, parkovisko pri kúpalisku Veronika, Bystrická 57, 01501 Rajec
Štart: 10:15 - ŠTART Žiaci a Žiačky
11:00 ŠTART kategórie Dorastenci, Muži, Ženy a Hobby
Prezentácia: 8:30-10:00 pri kúpalisku Veronika v Rajci
Prihlášky: prihlasovať sa je možné len cez on-line prihlasovací systém STÚ najneskôr do 11. 9. 2020
Na mieste prezentácie nie je možná registrácia nových účastníkov.
Trate:
kategória beh bicykel beh
A - Muži, Ženy, Veteráni 1, Veteráni 2, Veteránky 7km 15km 3,5km
B - Dorastenci, Dorastenky, Juniori, Juniorky, Hobby 3,5km 7,5km 3,5km
C - Štafety 7km 15km 3,5km
D - Žiaci a Žiačky 1,5km 1,5km 1,5km
Hobby, Štafety, Žiaci a Žiačky      
Kategórie:
kategória názov vek rok narodenia
M Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku
V1 Veteráni 1 Muži 40 - 49 rokov (1981 - 1972)
V2 Veteráni 2 Muži 50 a viac rokov (1971 a starší)
Ž Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku
Vy Veteránky Ženy 40 a viac rokov (1981 a staršie)
Ži, Žy Žiaci, Žiačky 15 rokov a menej (2006 a mladší)
D, Dy Dorastenci, Dorastenky 16 - 17 rokov (2005 - 2004)
J, Jy Juniori, Juniorky 18 - 19 rokov (2003 - 2002)
Hi, Hy Hobby - Muži a Ženy 20 a viac rokov (2001 a starší)
  Lúka + lesný chodník - mierne zvlnený terén
   malý okruh
    - dĺžka 1,5km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - malý okruh - žiaci a žiačky (hobby 2.beh) na väčšej mape
   bežecký okruh
    - dĺžka 3,5km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - bežecký okruh na väčšej mape
   cyklistický okruh
    - dĺžka 7,5km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - cyklistický okruh na väčšej mape
Depo (bicyklové): 9:00-9:45 Otvorené pre kategóriu Žiaci a Žiačky
10:00-10:45 Otvorené pre kategóriu Dorastenci, Muži, Ženy, Hobby
Meranie časov: elektronicky - čipová technika (SUNBELL)
Ceny: finančné a vecné ceny podľa možností organizátora na 1., 2., 3. mieste v kategórii
Súťažný výbor: zástupca organizátora - Ján Kavec
hlavný rozhodca - Milan Slovák
technický delegát - Matej Hraško
Štartový balíček: - štartové číslo bežecké
- štartové číslo na bicykel (dopredu)
- 3x nálepka na označenie prilby
- čip na meranie času
Zvláštne ustanovenie: beh zvlnený terén, cyklistika trate pre horský bicykel, beh zvlnený terén. Trate nie sú uzatvorené, každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko je povinný sa riadiť pokynmi organizátora, hlavného rozhodcu a technického delegáta.

Povinná výbava cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.
Podmienky a povinnosti
účastníkov:
 1. Preteká sa podľa platných pravidiel STU a týchto propozícii.
 2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
 3.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 4.  Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas  cyklistickej časti od momentu dotyku s bicyklom, až po uloženie bicykla v depe.
 5. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 6. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
 7. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 8. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 9. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu,  návštevníkom a divákom.
 10. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 11. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 12. Protesty je možné podať písomne najneskôr však 15. 9. 2020, do 30min po zverejnení výsledkov  v kancelárii preteku. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 13. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu zaväzuje prihláseného zúčastniť sa kros duatlonu, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do 24 hodín pred štartom.
 14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov  súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v tomto formulári v bodoch 1 až 14.
Riaditeľ pretekov: Ján Kavec
j.kavec@pneunaradie.sk
tel.: 0903806153
©2020