Dnes je Pondelok 24. jún 2024 meniny má Ján
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
fotky
video
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
MALOLETÉHO - TLAČIVO
main
  MzPneu RAJECKÝ BEH 2024
*    Bol som oboznámený so spracúvaním osobných údajov.
*    Bol som oboznámený s Propozíciami podujatia, ktoré som povinný dodržiavať.
*    Vyhlasujem, že mám zabezpečené individuálne zdravotné poistenie a nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na podujatí, zúčastňujem sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ma v súvislosti s týmto podujatím postihnú. Beriem na vedomie náročnosť mnou vybratej bežeckej disciplíny, dĺžku a prevýšenie trate a som zodpovedajúco pripravený. Nesiem plnú zodpovednosť za prípadnú ujmu spôsobenú na zdraví alebo škodu na veciach, ktorú spôsobím svojím konaním, alebo vznikne mojim zavinením Organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch. Zaväzujem sa riadiť pokynmi Organizátora a Usporiadateľov počas podujatia a dodržiavať usmernenia bezpečnostného značenia v mieste konania podujatia.

 
*    Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som osobou uvedenou
v registrácii.
 
 
Niekde nastala chyba. Pravdepodobne ste použili nesprávny odkaz.
Musíte sa vrátiť a vyplniť prihlášku úplne od začiatku
©2023